Flügger group A/S' bestyrelse har den 4. december 2018 tildelt i alt 12.000 aktieoptioner.


Bestyrelsen tildeler i henhold til Flügger group A/S’ ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Flügger A/S” optioner til COO Michael Larsen samt CFO Poul Erik Stockfleth, som tiltræder 1. januar 2019. 
  

Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 300 pr. aktie. Antallet af optioner udgør i alt 12.000.


Markedsværdi  

Markedsværdien af de udstedte optioner er opgjort til DKK 38.400.
  

Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med anvendelse af en volatilitet på 10% (beregnet ud fra de seneste 36 mdr.), et renteniveau på -0,3%, en aktiekurs på DKK 300 og under forudsætning af, at de tildelte optioner senest udnyttes 14 dage fra offentliggørelse af den bestyrelsesgodkendte årsrapport for 2020/2021 (én time efter det konkrete tidspunkt for offentliggørelse af årsrapporten). Der er ved værdiansættelsen taget højde for fremtidige udbyttebetalinger i væsentligt samme niveau som tidligere udmeldt.


Udnyttelse af optionerne  

For at kunne udnytte de tildelte aktieoptioner skal nedenstående KPI’er, a), b) og c) på baggrund af bestyrelsesgodkendt årsrapport for 2020/2021, være opfyldt:

  1. Omsætning på mindst DKK 2 mia.
  2. EBIT på mindst 6%
  3. En lukkekurs for Flügger aktien på mindst DKK 600 på dagen for offentliggørelse af ovenstående bestyrelsesgodkendte årsrapport.

De udstedte optioner kan benyttes til køb af aktier i Flügger group A/S fra én time efter offentliggørelse af den bestyrelsesgodkendte årsrapport for 2020/2021 og 14 dage (á 24 timer) frem. 
  

Generel information om Flügger A/S’ incitamentsordning er tilgængelig på vores

hjemmeside: http://www.flugger.com/da/corporate/regulations


På vegne bestyrelsen i Flügger group A/S

Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel


Attachment