2019. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

Datums            Notikums

27.02.2019      Nerevidēts 2018. gada 12 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
10.04.2019      Revidēts 2018. gada 12 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
29.05.2019      Nerevidēts 2019. gada 3 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
28.08.2019      Nerevidēts 2019. gada 6 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats
27.11.2019      Nerevidēts 2019. gada 9 mēnešu konsolidēts finanšu pārskats


Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: IR@lg.lv