Det er besluttet med virkning fra 7. december 2018 at optage nedenstående realkreditobligation (SDO) til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer Nykredit Realkredit A/S
Første dato for handel / First day of trading  07-12-2018
ISIN DK0009520520
Instrument name/ticker F3NYK32HEURjan24
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance EUR
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 0,184
Udløbsdato / Maturity date 01-01-2024
Terminer pr. år / Payments per year 4

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66