I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af transaktioner, som PARKEN Sport & Entertainment A/S har modtaget fra nedenstående personer.

 Navn  ES – Parken ApS
 Årsag  ES – Parken ApS ejes af Erik Jensen Skjærbæk, der er medlem af
  Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S
 Udsteder  PARKEN Sport & Entertainment A/S
 Fondskode  DK0010237643
 Betegnelse  Aktier 
 Transaktion  Køb
 Handelsdato  6. december 2018
 Marked  NASDAQ Copenhagen A/S
 Antal, stk.  553
 Kursværdi i DKK  42.581,00

Vedhæftede filer