Nasdaq København har over for P/F Atlantic Petroleum påtalt, at selskabet ikke har offentliggjort henholdsvis sit årsregnskab for 2017 og sit kvartalsregnskab for Q1 2018 så hurtigt som muligt og efter udløbet fristerne i Regler for udstedere af aktier punkt 3.3.3, jf. punkt 3.3.1. 

Den fulde afgørelse er tilgængelig i Afgørelser & Udtalelser 2018 på følgende link: http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveillance/disciplinary-processes/decisions-and-sanctions/copenhagen.html

Børsens afgørelser om påtale eller afgift offentliggøres med udstederens identitet med henblik på at sikre åbenhed om børsens afgørelser. Dette fremgår af Regler for udstedere af aktier på Nasdaq København punkt 5.

Yderligere oplysninger om Nasdaqs disciplinærprocedurer findes på følgende link: http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveillance/disciplinary-processes/copenhagen.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

For yderligere information kontakt: Jakob Kaule, Surveillance, tlf. 33 93 33 66