logo.jpg
Source: Energi Danmark A/S

ENERGI DANMARK A/S hjælper Sekretariatet for Forsyningstilsynet med at afdække Intraday markedet i relation til REMIT

 Pressemeddelelse, Aarhus, 7. december 2018

ENERGI DANMARK A/S hjælper Sekretariatet for Forsyningstilsynet med at afdække Intraday markedet i relation til REMIT

Sekretariatet for Forsyningstilsynet (sekretariatet) har i december 2017 anmeldt Energi Danmark for, tilbage i 2015, at have overtrådt REMIT-forord­ningens artikel 5. Energi Danmark har fuldt ud samarbejdet med sekretariatet siden 2015 og anvendt alle nødvendige ressourcer til at hjælpe sekretariatet.

Sagen omhandler transmissionskapacitet, som Energi Danmark købte i det nye Intraday markedet mellem Finland og Sverige, men som Energi Danmark endte med ikke at anvende. Intraday markedet er et speciel balance-marked, der bruges i driftsdøgnet og handles time for time op til faktisk forbrug/produktion. Markedet har ikke betydning for prissætningen af slutkunder som forbrugere eller virksomheder, men vedrører alene en finjustering af mindre mængder for at bringe el-systemet i balance. Transmissionskapacitet der købes, giver retten til at transportere el mellem to punkter én bestemt time. De specifikke handler medførte, at andre aktører ikke kunne bruge denne kapacitet. Energi Danmark accepterer, at reglerne er overtrådt 10 timer i 2015 (10 gange af en times varighed), og handlerne er hovedsageligt mellem Finland og Sverige.

Fejlen skyldtes utilstrækkelig vejledning om, hvornår ikke udnyttet transmissionskapacitet skulle videresælges for at sikre markedets effektivitet. Der fandtes ingen fælles europæiske regler på området, da overtrædelsen af REMIT skete, og Energi Danmark har fra 2015 til december 2017 hjulpet sekretariatet med at afdække hvordan mekanismerne i dette nye el-marked virker. Energi Danmarks bidrag har også fået konsekvenser på europæisk plan, da sekretariatet har brugt denne viden i ACER, der er samarbejdsorganet for de europæiske energiregulatorer, hvilket har ført til, at der i marts 2018 er udarbejdet en fælleseuropæisk vejledning for handel med transmissionskapacitet.

Energi Danmark beklager sagen og foretog med det samme en række tiltag internt i organisationen, der skal forhindre lignende tilfælde fremover.

”Siden Energi Danmark blev bekendt med sagen, har vi samarbejdet tæt med sekretariatet om at kaste lys over alle spekter - både internt og eksternt. Energi Danmark har i den forbindelse bistået sekretariatet med at få indblik i den markedsadfærd, der var på markedet på det tidspunkt” udtaler Jørgen Holm Westergaard, adm. direktør, Energi Danmark.

Energi Danmark har altid kæmpet (og vil altid kæmpe) for velfungerende markeder, og erkendte derfor også det uhensigtsmæssige i disse enkeltstående 10 forhold med det samme.

Energi Danmark har derudover ikke yderligere kommentarer.

Om Energi Danmark

Energi Danmark er en af Nordens førende energihandelsvirksomheder med aktiviteter, der omfatter fysisk og finansiel krafthandel, miljøvenlig el, CO2-handel, valutaafdækning samt porteføljeforvaltning. Selskabet køber og sælger strøm på NASDAQ OMX Commodi­ties, den nordiske elbørs Nord Pool, den tyske elbørs EEX samt decentrale producenter. Energi Danmark leverer strøm til erhvervslivet og offentlige virksomheder i Danmark samt i de nordiske lande og Tyskland. Energi Danmark har datterselskaber i Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Energi Danmark driver desuden handel med olie og naturgas og beskæftiger sig med eksport af knowhow inden for kraftsektoren.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør for Energi Danmark, Jørgen Holm Westergaard på +45 8742 6262 eller jhw@energidanmark.dk