Aktiekapitalen i Veloxis Pharmaceuticals A/S vil med virkning fra den 11. december 2018 blive forhøjet på Nasdaq Copenhagen. Optagelse til handel og officiel notering af nye aktier vil ske i nedenstående ISIN. 

 

ISIN: DK0060048148
Navn: Veloxis Pharmaceuticals
Mængde før ændring: 1.712.838.531 stk. (171.283.853,10 kr.)
Ændring: 4.948.055 stk. (494.805,50 kr.)
Mængde efter ændring: 1.717.786.586 stk. (DKK 171.778.658,60)
Tegningskurs: DKK 0,35 – 423.400 aktier
DKK 0,94 – 8.315 aktier
DKK 0,95 – 1.576.310 aktier
DKK 1,01 – 2.940.030 aktier
Aktiestørrelse: 0,10 kr.
Short name: VELO
Orderbook ID: 36992

 

 

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf. 33 93 34 60