Selskabsmeddelelse

 

 

 

Meddelelse nr. 65/2018

 
Danske Bank

Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 33440000

 

 

 7. december 2018

Danske Banks ekstraordinære generalforsamling 2018

På Danske Banks ekstraordinære generalforsamling fredag den 7. december 2018 blev Karsten Dybvad og Jan Thorsgaard Nielsen valgt til bestyrelsen.

Samtidig udtrådte bestyrelsesformand Ole Andersen og formand for revisionskomitéen Jørn P. Jensen begge af bestyrelsen, jf. selskabsmeddelelse af 6. november 2018.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Carol Sergeant og Jan Thorsgaard Nielsen som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelseskomitéerne vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Nethe Rosa Hjørland

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth 45 14 14 00

Vedhæftet fil