Pressmeddelande
18 december 2018, 13:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Pure Water Scandinavia AB

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Pure Water Scandinavia AB.

Pure Water Scandinavia är ett ledande produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter används av bland andra energibolag, sjukhus och laboratorier. Bolaget omsätter cirka 32 MSEK med god lönsamhet och genom förvärvet utvidgar Sdiptech-koncernen sitt erbjudande inom området vattenrening. 

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:
"Pure Water Scandinavias lösningar fyller en viktig funktion i verksamheter där krav på rent vatten är särskilt höga, exempelvis i turbiner i biovärmeverk och i kliniska miljöer. Denna marknad förväntas öka i takt med ökade regulatoriska krav och fortsatt utvidgning av infrastruktur och sjukvårdssystem. Som ett bolag fokuserat på infrastruktur ska vi ta en tydlig plats i utvecklingen mot mer hållbara välfärdssamhällen och förvärvet av Pure Water Scandinavia är ett fint tillskott i detta arbete.”


Lars Wiklund, VD Pure Water Scandinavia AB, kommenterar:
"Med Sdiptech i ryggen kan vi ta nästa steg i vår expansion och vi ser fram emot att etablera våra produkter för framställning av ultrarent vatten på en internationell marknad”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 13:00.

Bilaga