AS PRFoods  (väärtpaberi lühinimi PRF1T, ISIN kood EE3100101031) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 28.12.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.12.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017/2018. majandusaasta eest.

AS PRFoods maksab dividendi 0,01 eurot aktsia kohta 05.04.2019.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee