(Fornebu, 20. desember 2018) Telenor-ansatte tok utfordringen fra konsernsjef Sigve Brekke på strak arm. Selskapets medarbeidere gjennomførte ikke bare 40 timers opplæring og utdanning i 2018, men i snitt doblet resultatet. Initiativet har som mål å legge til rette for et kompetanseløft for å gå en digital fremtid i møte. 

- Jeg er mektig imponert over læringslysten blant Telenor-ansatte. Da jeg lanserte '40-timers-utfordringen' for å tilegne oss nye ferdigheter og kunnskap i 2017 hadde jeg et håp om å nå målet. Jeg forventet ikke at vi skulle doble det, sier konsernsjef Sigve Brekke.  

- Samfunnet blir fundamentalt endret av digitaliseringen. I år har vi sett viktige fremskritt innen kunstig intelligens, Tingenes Internett og veien mot 5G. Ved å utstyre våre ansatte med relevant kompetanse for å gå en digital fremtid i møte gjør vi det som kunne vært en utfordring om til en mulighet til å jobbe på nye måter. Derfor skal vi i 2019 ha en ny '40-timers-utfordring' med oppdaterte kompetanseområder, sier Brekke.


For å fremme livslang læring i Telenor utfordret Sigve Brekke ansatte til å bruke minst 40 timer av arbeidstiden til eget kompetanseløft i 2018. Minst 20 av disse timene skulle brukes på Campus, Telenors digitale læringsportal, mens de andre 20 kunne være læringsmuligheter, slik som opplæring på jobb (nye oppgaver utenfor eget kompetanseområde, coaching, jobb-rotasjon) eller andre kurs for å utvikle nye ferdigheter og kunnskap.

Kursene på Campus er fra ledende leverandører av nettbasert læring som LinkedIn og Coursera (nettkurs fra ledende universiteter og handelshøyskoler). Læringsprogrammene har blitt nøye utvalgt basert på fem fremtidige kritiske kompetanseområder som identifisert av Telenors ledelse og HR-avdeling; digital markedsføring, digitale kanaler, anvendt dataanalyse, design og produktutvikling.  

Telenor-ansatte nøyde seg ikke bare med å nå målet om 40 timer - i gjennomsnitt doblet de timene brukt ene og alene på nettkurs. På tvers av åtte land brukte ansatte gjennomsnittlig 40,9 timer på nettkurs, pluss ytterligere timer på andre typer læring. Målingen har ikke tatt med ansatte uten tilgang til Campus eller som allerede har mer enn 40 timer kompetanseutvikling som ledd i opplæring, eller som del av sin profesjonelle rolle.

- Vi må endre måten vi ser på karriereutvikling. Ved å tilrettelegge for og oppfordre våre ansatte til å tilegne seg livslang læring skaper vi en arbeidsstyrke som står bedre rustet for fremtiden og som har høyere jobbtilfredshet, sier Cecilie B. Heuch, konserndirektør og global HR-sjef i Telenor. 

De mest populære kursene i Campus i 2018 viser seg å være nært knyttet opp mot de fem definerte kompetanseområdene. De var blant annet Markedsføring i en digital verden, Dataanalyse for virksomheter, Forretningsanalyse for beslutningstaking, Brukersentrert design, Data analyse, og Programmering. Andre populære nettkurs omhandlet 'agile' metodikk og å jobbe smartere.   

- Initiativet har vist seg å være veldig populært blant våre ansatte og vi er glade for at konsernsjefen har fornyet '40 timers utfordringen' for 2019. Kontinuerlig læring er en viktig investering for Telenor og vi forventer at ansatte og ledere sørger for at timer blir satt av i løpet av arbeidsdagen for læring - og også for å sette de nye ferdighetene ut i praksis. Vi skal også sikre at de som ikke fikk vært med i 2018 av ulike grunner blir med i den nye utfordringen, sier Heuch. 

'40 timers utfordringen' er en av flere læringsprogrammer hos Telenor. I 2018 var nær 600 eksperter gjennom et ettårig kurs innen kritiske kompetanseområder. Over 4000 ledere har vært gjennom et nettbasert kurs skreddersydd for Telenor i samarbeid med INSEAD om effektiv strategiutførelse fra 2016 til i dag. Telenor har også en rekke lederprogrammer, der blant annet 2000 ledere ble trent i styrkebasert utviklingspraksis i 2018. Dette er i sammenheng med at den tradisjonelle medarbeidersamtalen om prestasjoner har blitt erstattet av en dialog som fokuserer på dynamisk tenkning (growth mindset) og utviklingsmuligheter.     

Pressekontakt: 
Hanne Knudsen  
Kommunikasjonssjef, Telenor Group 
M: 90804015 | hanne.knudsen@telenor.com