Selskabsmeddelelse nr. 21/2018

København, 24. december 2018


Selskabet indledte i november 2015 en Energy Charter Treaty ("ECT") voldgiftsprocedure mod Den Italienske Republik vedrørende visse ændringer i den italienske lovgivning om vedvarende energi. Disse ændringer havde en negativ indvirkning på værdien af foretagne investeringer i solcelle teknologi de foregående år og medførte en overtrædelse af artikel 10 i ECT. På det tidspunkt ejede Selskabet solcelleanlæg med en total kapacitet på 31 MW.

Selskabet modtog voldgiftsrettens endelige kendelse, som var positiv for Selskabet.

Kendelsen giver Selskabet ret til erstatning for tab, udgifter i forbindelse med voldgiftssagen samt halvdelen af visse andre udgifter påført Selskabet i forbindelse med voldgiftssagen. Derudover blev Selskabet tilkendt ret til renter og renters rente (LIBOR plus 2 %) for tabet fra den 1. januar 2015 og indtil endelig betaling finder sted.

Nettobeløbet der tilgår Selskabet udgør ca. EUR 7,4M og vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en særlig post.

Selskabets bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen udtaler: "Denne afgørelse kommer kun en måned efter den afgørelse vores Selskab blev tilkendt i en lignende sag mod Kongeriget Spanien. Vi glæder os ikke blot på Selskabets og dets aktionærers vegne, men også for beskyttelsen af de legitime interesser i det investeringsmiljø, hvis langsigtede dedikation er største vigtighed for den fremtidige vækst og fremgang i vores europæiske lande".

Bestyrelsen


For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Alessandro Reitelli, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

Vedhæftet fil