I fortsættelse af selskabsmeddelelse nr. 20 af 31. oktober 2018 kan det bekræftes, at godkendelse fra de relevante myndigheder er opnået, og at alle øvrige betingelserne for GPV’s køb af den schweiziske EMS-virksomhed CCS nu er opfyldt.

I overensstemmelse med det forventede er transaktionen således gennemført dags dato med den virkning, at CCS fra årsskiftet vil indgå i Schouw & Co. koncernens konsoliderede regnskab. I 2018 påvirker købet alene Schouw & Co. koncernens resultat med afholdte transaktionsomkostninger i størrelsesordenen 10 mio. kr.

I forbindelse med overtagelsen skal der udarbejdes en købesumsfordeling, hvor forskellen mellem købesum og bogført egenkapital fordeles på aktiver og passiver, hvilket medfører reguleringer og øgede afskrivninger. Effekten heraf vil sammen med de anslåede integrationsomkostninger blive indarbejdet i GPV’s resultatforventning for 2019.

Schouw & Co. koncernens forventninger til omsætning og resultat for 2019 vil fremgå af koncernens årsrapport for 2018, som offentliggøres fredag den 8. marts 2019.   

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Vedhæftet fil