Aktiekapitalen i Veloxis Pharmaceuticals A/S vil med virkning fra den 4. januar 2019 blive forhøjet på Nasdaq Copenhagen. Optagelse til handel og officiel notering af nye aktier vil ske i nedenstående ISIN. 

 

ISIN: DK0060048148
Navn: Veloxis Pharmaceuticals
Mængde før ændring: 1.717.786.586 stk. (DKK 171.778.658,60)
Ændring: 408.762 stk. (40.876,20 kr.)
Mængde efter ændring: 1.718.195.348 stk. (171.819.534,80 kr.)
Tegningskurs: DKK 0,35 – 366.700 aktier
DKK 0,95 – 42.062 aktier
Aktiestørrelse: 0,10 kr.
Short name: VELO
Orderbook ID: 36992

  

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf. 33 93 34 60