Det er besluttet med virkning fra 9. januar 2019 at optage nedenstående realkreditobligation (SDO) til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer DLR Kredit A/S
Første dato for handel / First day of trading  09-01-2019
ISIN DK0006346465
Instrument name/ticker 1,5 43 A B 2050
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 1,5
Udløbsdato / Maturity date 01-10-2050
Terminer pr. år / Payments per year 4

   

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66.