03.01.2019 esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile vaide seoses ameti 04.12.2018 otsusega, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas.

AS Tallinna Vesi esitas vaide, sest ei pea Konkurentsiameti poolt otsuses väljendatud seisukohti põhjendatuks. Konkurentsiameti hinnangul peaks ettevõtte müügitulu olema taotletust ligikaudu 10 miljonit eurot väiksem.

Ühtlasi on AS Tallinna Vesi koostamas Konkurentsiametile vastust seoses sama otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. ASil Tallinna Vesi on vastamiseks aega kuni 30.01.2019.

Kuni Konkurentsiamet ei ole uusi veeteenuse hindu kooskõlastanud ega muul viisil kehtestanud, kehtivad senised veeteenuse hinnad.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee