Det er besluttet med virkning fra 10. januar 2019 at optage nedenstående realkreditobligationer (SDO) til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S
Første dato for handel / First day of trading  10-01-2019 10-01-2019 10-01-2019
ISIN DK0009521841 DK0009521767 DK0009521684
Instrument name/ticker 1NYK13Hju24DKKRT 1NYK13Hju20DKKIT F6NYK32Hjan23RF
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK DKK DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 1 1 0
Udløbsdato / Maturity date 01-07-2024 01-07-2020 01-01-2023
Terminer pr. år / Payments per year 1 1 4

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66