Volum fjerde kvartal og 2018:

Høstet volum laks og ørret (GWT) Q4 2018Q4 201720182017
Lerøy Aurora 14 421 11 410 36 783 39 209
Lerøy Midt 18 808 18 757 66 501 64 515
Lerøy Sjøtroll 16 186 12 113 58 755 54 043
Totalt  49 415  42 280 162 039 157 767
     
     
Fangstvolum Havfisk (tonn) Q4 2018Q4 201720182017
Totalt fangstvolum  11 515  12 345 66 255 66 729
Herav volum torsk  6 534   8 511 24 339 29 665

Foreløpige finansielle tall for fjerde kvartal og 2018 blir offentliggjort den 26. februar 2019 klokken 06.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12