Det er besluttet med virkning fra 15. januar 2019 at optage nedenstående obligation til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer Kommunekredit
Første dato for handel / First day of trading  15-01-2019
ISIN DK0008931298
Instrument name/ticker 346s ST. Ink 2022
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 0
Udløbsdato / Maturity date 19-05-2022
Terminer pr. år / Payments per year 1

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66.