Den 6. februar 2018 annoncerede PANDORA et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse 432. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Formålet med programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt opfylde forpligtelser i henhold til medarbejderaktie-optionsprogrammer.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil PANDORA tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 4.000 mio. i perioden fra den 14. marts 2018 til 13. marts 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris. DKK Værdi af programmet. DKK
I alt. seneste meddelelse 7.654.591   3.266.157.011
07. januar 2019 71.255 270,43 19.269.405
08. januar 2019 67.250 287,02 19.302.014

 
09. januar 2019 66.150 291,03 19.251.794
10. januar 2019 68.550 281,34 19.285.677
11. januar 2019 68.552 278,27

 
19.075.953
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 7.996.348   3.362.341.854

Med de ovenstående transaktioner ejer PANDORA i alt  8.114.011 egne aktier, svarende til 7,4% af Selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne Selskabsmeddelelse.

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 7.700 forhandlere, herunder mere end 2.500 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan mere end 23.000 medarbejdere, hvoraf ca. 13.200 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2017 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 22,8 mia. (ca. EUR 3,0 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS   
Brian Granberg
Senior Investor Relations Officer
+45 7219 5344
brgr@pandora.net

 

CORPORATE COMMUNICATION
Mads Twomey-Madsen
Vice President, Corporate Communications & Sustainability
+45 2510 0403
madt@pandora.net

Christian Møller
Investor Relations Officer
+45 7219 5361
chmo@pandora.net
 

Vedhæftede filer