Selskabsmeddelelse
 Nr. 01/2019

 

 

Søborg 15. januar 2019

 

 

Justering af resultatforventninger for 2018
I periodemeddelelsen for 3. kvartal 2018 den 8. november 2018 opjusterede selskabet forventningerne for 2018 til en omsætning i niveau DKK 330-335 mio. og et EBIT i niveau DKK 9 – 9,5 mio. 
Med udgangspunkt i de realiserede december tal forventes en omsætning i niveau DKK 334 mio. og et EBIT i niveau DKK 7,5 – 8 mio. I EBIT resultatet er fratrukket DKK 2,0 mio. vedrørende den regnskabsmæssige indregning af selskabets warrantprogram.
Warrants er blevet indregnet efter IFRS 2, som er en regnskabsteknisk måde at vise warrant-programmet på, og som ingen reel driftspåvirkning har. EBIT påvirkningen DKK 2,0 mio. har således ingen påvirkning på selskabets underliggende forretning, likviditet og egenkapital.
Selskabet guider ikke på resultat for ophørende aktiviteter.
DLH A/S har et betydeligt skatteaktiv, som ikke er indregnet og den effektive skattesats i de kommende år forventes at være i niveau 0%.
Selskabet offentliggør årsrapporten for 2018 den 18. marts 2019.

For yderligere information kontakt:
Bestyrelsesformand Michael Hove mobil +45 28126609


Vedhæftet fil