(Fornebu, 30. january 2019) Gjennom 2018 har vi gjort store fremskritt på modernisering av selskapet og vår ambisjon om å levere nettverkskvalitet i verdensklasse. Vi oppgraderte flere basestasjoner enn noen gang tidligere, og vi tok viktige skritt mot en enklere selskapsstruktur. I Thailand gikk vi fra konsesjon- til lisensmodell, og sikret oss tilgang til viktig spektrum og infrastruktur. I tillegg fortsatte vi å levere på effektiviseringsagendaen og våre finansielle ambisjoner.

-For 2018 resulterte dette i stabil inntektsutvikling, kostnadsreduksjoner på 1,2 milliarder kroner, og tre prosent EBITDA-vekst. Telenors resultater for fjerde kvartal vitner om at våre virksomheter i Skandinavia fortsetter å være robuste. I Norge bygger vi ut mer fiber enn noen gang tidligere og på mobilsiden ser vi fortsatt vekst i antall kontraktsabonnement. I Bangladesh og Pakistan hadde vi en noe treg start på året, men har nå kommet tilbake og viser god vekst. De siste seks månedene har vært utfordrende i Myanmar og Thailand og dette har negativ effekt på konsernets resultater for fjerde kvartal. Å komme tilbake til vekst i disse markedene vil være en av våre viktigste prioriteringer i 2019.

-Halvveis inn strategiplanen vi la frem i 2017 opprettholder vi både prioriteringene og de finansielle ambisjonene fram mot 2020. Vi fortsetter vår innsats innen digital transformasjon, og jeg er stolt over å ha dedikerte ansatte med ambisjoner om å kontinuerlig vokse og forbedre vår virksomhet, og å levere suverene kundeopplevelser, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Nøkkeltall for fjerde kvartal 2018

NOK (i millioner)  4. kv.
2018
4. kv.
 2017
År
2018
År
2017
År 2018
(IFRS 15)
Driftsinntekter   28 171

 
  28 678

 
  110 396

 
  112 069

 
  110 362

 
Organisk inntektsvekst (%) (0,4)

 
(1,0)

 
(0,6)

 
0,5

 
 
Abonnements- og trafikkinntekter   21 263

 
  21 711

 
  85 362

 
  86 314

 
  84 825

 
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) (0,7)

 
2,8

 
0,2

 
2,4

 
 
EBITDA før andre inntekter og kostnader   10 338

 
  10 813

 
  45 319

 
  44 694

 
  45 451

 
Organisk EBITDA-vekst (%) (2,9)

 
11,1

 
3,2

 
9,0

 
 
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%)   36,7

 
  37,7

 
  41,1

 
  39,9

 
  41,2

 
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA   1 177

 
  2 226

 
  14 626

 
  11 983

 
  14 731

 
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum   6 069

 
  5 162

 
  16 776

 
  17 255

 
  16 776

 
Totale investeringer   18 619

 
  5 830

 
  31 245

 
  20 307

 
  31 245

 
Fri kontantstrøm   ( 141)

 
  3 327

 
  31 989

 
  24 867

 
  31 989

 
Mobilabonnenter - endring i kvartalet /totalt (millioner)   0,8

 
  2,2

 
  174

 
  168

 
  174

 

Finansielle resultater

  • På organisk basis var abonnements- og trafikkinntektene ned 1% i fjerde kvartal, mens totale driftsinntekter forble stabile. Totale rapporterte driftsinntekter var 28,2 milliarder kroner, en reduksjon på 2 % fra samme kvartal i fjor.
  • Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,1 milliarder kroner eller 1 % i kvartalet og 1,7 milliarder kroner i 2018. Valutajustert var reduksjonen 1,2 milliarder kroner eller 3%.
  • EBITDA før andre inntekter og kostnader var 10,3 milliarder kroner, tilsvarende en EBITDA-margin på 37 %, 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. Organisk vekst i EBITDA falt med 3% i kvartalet, negativt påvirket av midlertidige kostnader i Thailand. For året 2018 var organisk EBITDA vekst 3% og EBITDA marginen økte med ett prosentpoeng til 41%.
  • Nettoresultat til aksjonærer i Telenor ASA var 1,2 milliarder kroner, eller 0,81 kroner per aksje i kvartalet. For 2018 ble resultatet 14,6 milliarder kroner, eller 9,93 per aksje.
  • Investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 6,1 milliarder kroner i kvartalet og 16,8 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer 22% av driftsinntektene i kvartalet og 15 % for året.
  • Fri kontantstrøm i kvartalet var negativ med 0,1 milliarder kroner. I 2018 har konsernet generert fri kontantstrøm på 32,0 milliarder kroner.

Utdeling til aksjonærer

  • Basert på resultatene for året foreslår styret et ordinært utbytte på 8,40 kroner per aksje for 2018, som må godkjennes av Generalforsamlingen den 7. mai 2019. Utbyttet foreslås delt i to transjer på 4,40 kroner og 4,00 kroner, utbetalt i henholdsvis mai og oktober 2019. Dette representerer en økning i ordinært utbytte på 4%.
  • I forbindelse med introduksjon av et intervall for netto rentebærende gjeld på 1,5 - 2,0 ganger EBITDA, for å optimalisere konsernets kapitalstruktur, planlegger styret å be generalforsamlingen om mandat til et tilbakekjøpsprogram på 3% av utestående aksjer.

Finansielle utsikter

  • Som et resultat av at vårt thailandske selskap vil komme nærmere tilbake til finansielle utsikter for 2019 i løpet av andre kvartal, gis på nåværende tidspunkt konsernets inntekts- og EBITDA-utsikter for 2019 uten Thailand. For 2019, uten Thailand, forventer vi på organisk basis vekst i abonnements- og trafikkinntektene på 0-2% og organisk EBITDA-vekst på 1-3%. Investeringer ekskl. lisenser og spektrum forventes å bli 16-17 milliarder kroner inkludert Thailand.

Pressekontakt
Meera Bhatia, mobil: 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com

Investorkontakter
Marianne Moe, mobil: 916 17 631, marianne.moe@telenor.com
Håkon Hatlevik, mobil: 901 46 070, hakon.hatlevik@telenor.com

Presentasjon for presse og analytikere
Telenor vil presentere resultater for fjerde kvartal onsdag 30. januar kl 09.00. Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu. Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. For å delta på telefonkonferansen ringer du inn på 2100 2610, med deltakerkode 5900256.

Materiell
Kvartalsrapporten og -presentasjonen vil være tilgjengelig her:
https://www.telenor.com/investors/reports/2019/telenor-groups-results-for-the-4th-quarter-2018/