6.12.2018 teavitas Konkurentsiamet ASi Tallinna Vesi, et annab ettevõttele võimaluse esitada käimasoleva järelevalvemenetluse raames omapoolsed kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. Kui esialgu pikendas Konkurentsiamet ettevõtte selgituste esitamise tähtaega 30. jaanuarini 2019, siis nüüd pikendas Konkurentsiamet tähtaega täiendavalt kuni 1. aprillini 2019. 

Tallinna Vesi palus Konkurentsiametilt tähtaja pikendamist seoses asjaoluga, et Konkurentsiamet ei ole veel teinud otsust ettevõtte poolt 3.01.2019 esitatud vaide osas, mis puudutas 4.12.2018 otsust jätta veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas kooskõlastamata. Kuna järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega, siis rahuldas Konkurentsiamet ettevõtte taotluse järelevalvemenetluses vastamise tähtaja pikendamiseks. Konkurentsiametil on kavas lahendada Tallinna Vee esitatud vaie hiljemalt 12. veebruariks 2019.

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega jätta AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata. Hetkel peab Konkurentsiamet ettevõtte veeteenuse hindu Tallinnas ja Saue linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele mittevastavaks. 

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee