Det er besluttet med virkning fra 15. februar 2019 at optage nedenstående realkreditobligation (SDRO) til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer Realkredit Danmark A/S
Første dato for handel / First day of trading  15-02-2019
ISIN DK0004611803
Instrument name/ticker 1,5RD27SSA50
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 1,5
Udløbsdato / Maturity date 01-10-2050
Terminer pr. år / Payments per year 4

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66.