Pressmeddelande
2019-02-14
  
Martin Åmark, VD för Xbrane Biopharma AB ("Xbrane"), blir per idag även IR-ansvarig för Xbrane. Bakgrunden till detta är att Xbranes nuvarande IR-ansvarig och CFO, Susanna Helgesen, kommer att vara föräldraledig på deltid under en period. Under föräldraledigheten kommer Susanna Helgesen att kvarstå som CFO. Ekonomiteamet har därtill utökats med en controllertjänst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20). För mer information besök gärna www.xbrane.com.