Eesmärgiga korrastada kontserni struktuuri viiakse läbi AS-i Skano Group tütarettevõtja jagunemine.

AS-i Skano Group tütarettevõtja Skano Furniture Factory Osaühing on 14.02.2019 allkirjastanud jagunemiskava, mille kohaselt toimub Skano Furniture Factory Osaühingu jagunemine eraldumise teel. Tehingu tulemusena eraldatakse Skano Furniture Factory Osaühingust alljärgnev vara: kinnistu asukohaga Suur-Jõe tn 48, Pärnu linn, Pärnu maakond (Kinnistu nr 1409705). Jagunemise käigus asutatakse uus äriühing nimega Skano Property OÜ (asutamisel), mis on jagunemisel omandavaks ühinguks ja saab eelnimetatud kinnistu omanikuks. Skano Property OÜ (asutamisel) 100% omanikuks saab AS Skano Group ja juhatuse liikmeks Torfinn Losvik. Skano Property OÜ (asutamisel) osakapitali suuruseks on 2500 EUR ja tegevusalaks enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Jagunemise tulemusel ei toimu muudatusi Skano Furniture Factory Osaühingu tegevuses ega aktsiakapitali suuruses.

Uue tütarühingu loomine ja kontserni struktuuri korrastamine jagunemise läbi ei oma mõju kontserni konsolideeritud majandustulemusele. Tütarühingu loomine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. Ülalkirjeldatud struktureerimine jagunemise teel ei avalda olulist mõju AS-i Skano Group kontserni tegevusele. AS-i Skano Group nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud. Jagunemisel osaleva ühingu juhatuse ja nõukogu liikmetele soodustusi ei anta.

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+ 372 56 99 09 88

torfinn.losvik@skanogroup.com