EXCHANGE NOTICE 14 FEBRUARY 2019 SHARES

NEW SHARE FOR TRADING: LEADDESK OY
 
At the request of LeadDesk Oy, LeadDesk Oy’s shares will be traded on First North as from February 15, 2019.

Short name: LEADD
Number of shares: 4 507 357
ISIN code: FI4000364120
Order book ID: 168114
ADT Value in EUR: 400 000
Company Identity Number: 2299022-8

Market Segment/No: First North Finland/110
Tick Sixe Table/No: MiFID II tick size table/230
Mic code: FNFI

ICB Classification
Industry: 9000 Technology
Super sector: 9500 Technology

The company's name will be changed to LeadDesk Oyj on February 15, 2019, presuming that the change will be registered in the trade register on February 15, 2019.
                        
This information is distributed at the request of the Certified Adviser, Oaklins Merasco Oy. For further information, please call Oaklins Merasco Oy on +358 40 561 3516.

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

********************************************


TIEDOTE  14.2.2019 OSAKKEET
 
UUSI OSAKE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, LEADDESK OY

LeadDesk Oy:n pyynnöstä LeadDesk Oy:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North –markkinapaikalla alkaen 15.2.2019.

Kaupankäyntitunnus: LEADD
Osakkeiden lukumäärä: 4 507 357
ISIN-koodi: FI4000364120
Order book ID: 168114
ADT-arvo: 400 000
Y-tunnus: 2299022-8

Segmentti: First North Finland/110
Tikkivälitaulukko: MiFID II tick size table/230
Markkinapaikka: FNFI

ICB-Toimialaluokitus
Toimiala: 9000 Teknologia 
Ylätoimialaluokka: 9500 Teknologia

Yhtiön nimi muuttuu LeadDesk Oyj:ksi 15.2.2019, edellyttäen, että muutos rekisteröidään kaupparekisteriin 15.2.2019.

Tämä tieto lähetetään Hyväksytyn Neuvonantajan, Oaklins Merasco Oy:n, pyynnöstä. Lisätietoja: Oaklins Merasco Oy puh. +358 40 561 3516.

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260