ANDRA HALVÅRET JULI-DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 276 (7 539) KSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 40 (36) procent
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5 773  (-4 051) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till  -0,04 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 483 (-4 791) KSEK

VIKTIGA HÄNDELSER ANDRA HALVÅRET

 • Ellens distributör i Frankrike, har ingått avtal om lansering av Ellens probiotiska intimkräm
 • Nyemission genomfördes och 16,3 KSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget. Emissionen tecknades till 83,1%
 • Delvis ny styrelse: Jens Engström som ny styrelseordförande och Cecilia Wolf som ny styrelseledamot
 • Tecknat distributörsavtal för Ryssland, CIS-länderna med ett Schweiziskt holding bolag
 • Nytt varumärke, ny produkt och digitalt projekt lanserades i december

JANUARI – DECEMBER (HELÅR)  2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 430 (15 383) KSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 47 (39) procent
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -7 317 (-6 970) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,08) SEK
 • Årets kassaflöde uppgick till 6 158 (4 038) KSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018

      VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018

 • Ny ledning: Jenny Fingal tillträdde som CEO, Camilla Waern som CFO och Anna Karlsson som QA & RA Manager
 • Ellens strategiska riktning och nya affärsplan  fastställdes av styrelsen och operativ ledning
 • Övertagande av försäljning och distribution 1 maj på svenska marknaden.
 • Utökad distribution av Ellens probiotiska intimkräm på tyska drugstorekedjan Rossmann
 • Nedskrivning av resterande lånefodran på 1,2 MSEK samt det totala aktieinnehavet i dotterbolaget Ellen Asia Ltd. på 2,4 MSEK
 • Årets resultat på -10 806 MSEK har påverkats av ökade marknadsföringskostnader på 2,7 MSEK jmf med 2017 samt nedskrivningen av Ellen Asia på 3,6 MSEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ellen Asia Ltd och samarbetsavtal med Humanwell Healthcare Group i Kina har inte uppnått önskat resultat under 2018
 • Ellens produktportfölj är godkända för försäljning i Ryssland, CIS-länderna och en första order är lagd
 • Årsstämman har flyttats från 8 maj 2019 till 9 maj 2019


Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.30 CET.

För ytterligare information:

Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se


Bilaga