FIT Biotech Oy 
Yhtiötiedote 20.2.2019 klo 14:30 EET

Likviditeettikriisi, maksueräpyyntö sekä muutos tulostiedottamisen ja varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan

Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean (”ABO”) ei ole maksanut sopimuksen mukaisia EUR 500 000 määräisiä maksueriä 12.11.2018 jälkeen. Tästä johtuen FIT Biotech Oy (”Yhtiö”) on likviditeettikriisissä. Yhtiö on tällä päivämäärällä jättänyt viimeisimmän maksueräpyynnön ABO:lle. Mikäli ABO ei maksa kyseistä maksuerää 22.2.2019 mennessä, on Yhtiön jätettävä konkurssihakemus.

Mikäli ABO suorittaa edellä mainitun maksuerän määräaikaan mennessä ja likviditeettikriisi ratkeaa, julkaisee Yhtiö aiemmasta tiedosta poiketen vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 perjantaina 29.3.2019, aiemmin ilmoitetun 28.2.2019 sijaan. Vastaavasti Yhtiön varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi rahoitustilanteen niin salliessa maanantaina 29.4.2019.

FIT BIOTECH Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin +358 44 027 0080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä. 

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit, kuten HIV.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com