Dovre Group Oyj                             Tilinpäätöstiedote                        21.2.2019 klo 9.00

DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2018

LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS PARANI VUONNA 2018

Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–joulukuu 2018
      ·Liikevaihto 32,7 (29,6) milj. euroa – kasvua 10,6 %
      ·Projektihenkilöstö: liikevaihto 29,8 (27,2) milj. euroa – kasvua 9,8 %
      ·Konsultointi: liikevaihto 2,9 (2,4) milj. euroa – kasvua 20,0 %
      ·Liiketulos parani 0,4 (0,3) milj. euroon; Q4 liiketulos 0,3 (0,2) milj. euroa
      ·Tulos ennen veroja 1,0 (0,1) euroa, joka sisältää 0,6 (-0,0) milj. rahoituseriä
      ·Tilikauden tulos 0,9 (-0,1) milj. euroa
      ·Osakekohtainen tulos 0,009 (-0,005) euroa
      ·Liiketoiminnan nettorahavirta 1,8 (0,1) milj. euroa

Tammi–joulukuu 2018
      ·Liikevaihto nousi 65,5 (62,7) milj. euroon – kasvua 4,4 %
      ·Projektihenkilöstö: liikevaihto 59,7 (57,1) milj. euroa – kasvua 4,5 %
      ·Konsultointi: liikevaihto 5,8 (5,6) milj. euroa – kasvua 3,5 %
      ·Liiketulos parani 0,5 (0,1) milj. euroon
      ·Tulos ennen veroja 1,1 (-0,4) milj. euroa, joka sisältää 0,6 (-0,2) milj. euroa rahoituseriä
      ·Tilikauden tulos 0,8 (-0,5) milj. euroa
      ·Osakekohtainen tulos 0,008 (-0,005) euroa
      ·Liiketoiminnan nettorahavirta 1,1 (-0,9) milj. euroa
      ·Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle: 0,01 (0,01) euroa osakkeelta

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

“Dovre Groupin toisen vuosipuoliskon luvut vahvistavat vuoden ensimmäisellä puoliskolla alkaneen hyvän kehityksen. Kuten ennakoimme, liikevaihto ja tulos paranivat sekä viimeisellä neljänneksellä että toisella vuosipuoliskolla. Myös tilauskanta on kasvanut edelleen. Vaikka liiketulos ei vielä ole tyydyttävällä tasolla, kiinteiden kustannusten pienentymisen ja myynnin kasvun myönteiset vaikutukset ovat jo nähtävissä. Jatkossa Dovre Groupille tärkeää on varmistaa kasvun jatkuminen.

Projektihenkilöstö: Liikevaihto toisella vuosipuoliskolla kehittyi myönteisesti vertailukaudesta pääasiassa Norjan liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Norjan markkinan kehitys on ollut selvästi myönteistä. Myös muissa yksiköissä odotukset ovat kääntyneet myönteisiksi, mutta Norjan kaltaista kasvua ei vielä ole näköpiirissä. EMEA-markkina-alueellamme (pl. Norja) toiminta on ollut vilkasta ja kasvaa edelleen. Vuoden loppupuolella uudelleenorganisoimme toimintamme Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tarkoituksena on saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda ja vahvistaa synergioita sekä omassa organisaatiossamme että toiminnassamme asiakkaiden ja konsulttien kanssa. Dovre Groupilla on nyt yksi liiketoimintayksikkö, joka palvelee asiakkaitamme Pohjois-Amerikassa ja jota johtaa Dean Sullivan. APAC-markkina-alueellamme saatiin päätökseen merkittävä mutta lyhytaikainen projekti toisen vuosipuoliskon lopussa, jonka seurauksena henkilöstömäärä ja myynti laskivat vuonna 2018. Vuoden toisella vuosipuoliskolla onnistuimme varmistamaan vahvemman sopimuskannan alkuvuodelle 2019.

Konsultointi: Liikevaihto toisella vuosipuoliskolla oli vertailuvuotta parempi. Tulos laski edellisvuodesta, mutta oli vielä erittäin hyvällä tasolla. Tulosta laski tilapäisesti vaisu tilanne Norjan liiketoiminnassa.

Dovre Group solmi uuden puitesopimuksen tilikauden päätyttyä: Norjassa allekirjoitettiin tammikuussa 2019 sopimus strategisesta konsultoinnista ja projektihenkilöstön toimittamisesta Nye Veierin projektinjohtoon ja HESQ-toimintoihin (työterveys, ympäristö, turvallisuus ja laatu). Sopimusta varten Norjan Projektihenkilöstö- ja Konsultointi-liiketoiminnat yhdistivät voimansa ja osoittivat, että jatkossa Dovre Groupin tarjooma tuo meille uusia mahdollisuuksia perinteisen öljy- ja kaasuteollisuuden rinnalle.”

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

Milj. euroa
7-12
2018
7-12
2017
Muutos %1-12
2018
1-12
2017
Muutos
%
Liikevaihto32,729,610,665,562,74,4
Liiketulos0,40,359,30,50,1942,5
% liikevaihdosta1,30,9 0,80,1 
Tulos ennen veroja1,00,11 286,51,1-0,4365,8
% liikevaihdosta3,10,3 1,6-0,6 
Tulos0,9-0,11 254,90,8-0,5254,4
% liikevaihdosta2,8-0,3 1,3-0,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta1,80,11 205,71,1-0,9222,2
Nettovelat-1,7-2,1-18,3-1,7-2,1-18,3
Nettovelkaantumisaste, %-7,8-9,4-16,6-7,8-9,4-16,6
Tulos/osake, euroa      
  Laimentamaton0,009-0,005295,50,008-0,005254,1
  Laimennettu0,009-0,005295,50,008-0,005254,2

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (muuttumattomat, julkaistu 25.1.2019)

Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä kysyntä on parantunut ja hintataso on kääntynyt hienoiseen kasvuun. Vahvan puitesopimussalkun, tehtyjen kustannussäästöjen sekä korkeamman kysynnän ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2018 verrattuna. 

Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.

Dovre Groupin liikevaihdon ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna (65,5 milj. euroa vuonna 2018) ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 1,3 miljoonaan euroa (0,5 milj. euroa vuonna 2018).


HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 18 42 849,49 euroa. Hallitus ehdottaa 27.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 (0,01). Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 25.4.2019 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tämä tiedote on lyhennelmä Dovre Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme www.dovregroup.com -> Investors.

Espoo, 21. helmikuussa 2019

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj
Arve Jensen, toimitusjohtaja
(arve.jensen@dovregroup.com)
puh. +47 90 60 78 11

Mari Paski, talousjohtaja
(mari.paski@dovregroup.com)

puh. +358 20 436 2000
www.dovregroup.com

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019
Dovre Group julkistaa vuoden 2019 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

  • Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019 tiistaina 30.4.2019
  • Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 torstaina 25.7.2019
  • Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2019 torstaina 24.10.2019

Dovre Groupin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2019. Yhtiön hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhempänä ajankohtana. Vuosikertomus 2018, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen halinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan sähköisenä viikolla 10.  

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

 

Liite