Den anmälningsskyldiga
Namn:Pankakoski, Juha 
Befattning:Annan person i högsta ledningen
   
Första anmälan 
Referensnummer:549300EF0CDEQZBMA096_20190222095945_121
   
Emittent
Namn:Konecranes Plc
LEI:549300EF0CDEQZBMA096
   
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum:2019-02-21+02:00
Handelsplats:NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär:Förvärv
 
Instrument:Aktie
ISIN:FI0009005870
 
Volym:78
Enhetspris:30.6673 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym:78
Medelpris:30.6673 Euro

KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationerYTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3 156 MEUR. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com