PÖRSSITIEDOTE 7.3.2019 klo 14.00


Tornator Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja uuden hallituksen järjestäytyminen

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.3.2019 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Mikko Mursula, Erkko Ryynänen ja Jari Suominen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Marika Nevalainen, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2018 osinkona 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingonmaksu jaetaan kahteen maksupäivään:

  • 15,0 milj. euroa (3,00 €/osake) maksetaan 14.3.2019 - täsmäytyspäivä 11.3.2019
  • 20,0 milj. euroa (4,00 €/osake) maksetaan 12.12.2019 – täsmäytyspäivä 9.12.2019

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.3.2019 Mikko Koivusalon hallituksen puheenjohtajaksi ja Mikko Mursulan varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Mursulan, jäseniksi Mikko Koivusalon sekä Erkko Ryynäsen ja varajäseneksi Jari Suomisen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Mikko Koivusalon, Mikko Mursulan ja Erkko Ryynäsen.

Lisätiedot:

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, puh. 0400 366 148
Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 869 7613


Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.