Selskabsmeddelelse nr. 5/2019
Søborg, den 7. marts 2019

Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

NNIT A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2018 samt 2019

 • Selskabets reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.
 • Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 2,60 pr. aktie á nominelt DKK 10.
 • Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt.
 • Selskabets reviderede aflønningspolitik blev godkendt.

Valg 

 • Carsten Dilling blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og Peter Haahr blev genvalgt som næstformand.
 • Anne Broeng, Caroline Serfass, Christian Kanstrup og Eivind Kolding blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. 
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genudpeget som selskabets revisor.

 Aktier og kapital

 • Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2020 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.

Sammensætning af bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

Bestyrelsen, revisionsudvalget og vederlagsudvalget er herefter sammensat som følger:

 • Carsten Dilling (formand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)
 • Peter Haahr (næstformand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)
 • Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
 • Christian Kanstrup (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
 • Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen, medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget)
 • Caroline Serfass (medlem af bestyrelsen)
 • Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)
 • Brankica Markovic (medarbejderrepræsentant)
 • Trine Io Bjerregaard (medarbejderrepræsentant)

Henvendelse
Investor relations:
Klaus Hosbond Skovrup
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 5355
ksko@nnit.com

Medier:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8141
hhey@nnit.com


Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2018 3.214 medarbejdere og omkring 400 kunder, hvoraf omkring 150 er udenfor Danmark. Omkring 20 % af kunderne er internationale life sciences kunder (december 2018).

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

Vedhæftet fil