Korrektion til selskabsmeddelelse nr. 01/2019 Årsrapport 2018

Aarhus C, DENMARK


Til Finanstilsynet og NASDAQ Copenhagen     

SELSKABSMEDDELELSE

NR. 02/2019, 8. MARTS 2019


I selskabsmeddelelse nr. 01/2019 af dags dato er det fejlagtigt anført at: Udbytte for regnskabsåret 2018 foreslås fastholdt på 13% pr. aktie.   

Den korrekte formulering er: Udbytte for regnskabsåret 2018 foreslås fastholdt på 13 kr. pr. aktie.