I forlængelse af dagens generalforsamling offentliggøres hermed tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Esoft Systems a/s.

Tilbuddet er vedhæftet samt udsendt til registrerede aktionærer pr. fysisk post dags dato.

Vedhæftet fil