Selskabsmeddelelse
 Nr. 03/2019

 

 

København 18. marts 2019

 

 


DLH A/S igangsætter en strategisk review proces
I forlængelse af den fastlagte strategi fra juni 2018 benævnt ”En ny begyndelse” har bestyrelsen i DLH A/S besluttet, at igangsætte en strategisk review proces af det børsnoterede selskab som består af en børsnotering, ca. 2520 aktionærer, et ikke aktiveret skatteaktiv i niveauet DKK 160,5 mio. samt driftsaktivitet som markedsledende importør og distributør af træbaserede pladeprodukter til tømmerhandler og byggemarkeder i Danmark. Udover det danske marked, eksporterer DLH en mindre andel af sine pladeprodukter til Norden, Island og Baltikum.
Antallet af udstedte aktier i DLH A/S udgør 53.566.497. DLH´s beholdning af egne aktier udgør 1.027.938. Alle aktier har samme rettigheder, herunder samme antal stemmer pr. aktie.
Processen har blandt andet til formål at afdække om den nuværende struktur med en børsnotering indeholdende et stort ikke aktiveret skatteaktiv samt en lønsom drift er den optimale struktur for de nuværende aktionærer. M&A rådgiver Oaklins Denmark er engageret som rådgiver i processen.
Bestyrelsesformand Michael Hove udtaler:
"DLH A/S har igennem de sidste 3 år været igennem en succesfuld og målrettet turnaround proces indeholdende nedlukning af de sidste udenlandske aktiviteter i den ophørende forretning, indkørsel af en ny ledergruppe/bestyrelse, trimning af selskabets omkostninger, igangværende implementering af nyt IT/ERP system, sammenlægning af 2 lokationer til et effektivt lager- og logistikcenter på 18.000 m2 centralt beliggende ved motorvejen nær Horsens, rekapitalisering af selskabets kapitalstruktur, lancering af nye produktområder og levering af en betydelig resultatfremgang på både omsætning og indtjening.
Med levering af dagens historisk flotte resultat beskrevet i årsregnskabsmeddelelse 2/2019 så er timingen rigtig ift. at DLH skal tage det næste skridt på sin værdiskabende rejse og udvikling, og derfor ønsker bestyrelsen at undersøge alle værdiskabende muligheder ift. at optimere de værdier som det børsnoterede selskab besidder, hvorfor en strategisk review proces påbegyndes nu”.

For yderligere information vedrørende selskabsmeddelelsen, kontakt:
Bestyrelsesformand Michael Hove mobil +45 28126609

For yderligere information vedrørende den strategiske review proces, kontakt:
Oaklins Denmark A/S, Partner Kim Harpøth Jespersen
Mobil +45 5215 0243 Email: k.jespersen@dk.oaklins.com
https://www.oaklins.com/dk/da/index.html


Vedhæftet fil