København, March 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har idag behandlet den reviderede årsrapport for 2018. F.E. Bording A/S er moderselskab i Bording Group Koncernen.

Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.


RESUMÉ

Den skandinaviske marketing-teknologi koncern Bording Group består af selskaber indenfor marketing, teknologi og rådgivning. I 2018 fortsatte Bording Group investeringer i opkøb og udvikling af digitale løsninger. Indenfor alle tre forretningsområder, Marketing Output, Software og Bureauer, tilbydes online løsninger og digitale kommunikationsplatforme.

  • Omsætningen nåede 649,8 mDKK, en stigning på 0,6%. Omsætningen blev realiseret lige under den udmeldte forventning på ca. 670 mDKK. Bruttofortjenesten steg 6,0% på grund af en større andel software, service og konsulentydelser. 
  • EBITDA blev realiseret med 78,2 mDKK inklusive en indtægt på 34,6 mDKK fra salget af Turbinevej 4-6. EBITDA fra ordinær drift udgjorde 43,6 mDKK. Stigningen på 20% sammenlignet med året før, er realiseret på niveau med den udmeldte forventning på ca. 45 mDKK. 
  • Årets resultat efter skat blev 13,6 mDKK en stigning på 10,4 mDKK fra sidste års resultat på 3,2 mDKK. Ejendomssalg og ekstraordinære nedskrivninger har tilsammen påvirket resultatet efter skat positivt med 0,1 mkr.
  • Pengestrømmen fra driften blev 34,8 mDKK mod 26,2 mDKK sidste år.
  • Nettorentebærende gæld faldt fra 121,3 mDKK til 88,3 mDKK da likviditetseffekten af ejendomssalget oversteg investeringer på 33,2 mDKK i opkøb og materielle aktiver.
  • Egenkapitalen andrager ved årets udgang 187,8 mDKK svarende til en soliditet på 43,4%.
  • Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på 24% svarende til en cash yield på 3,9% ved ultimo aktiekursen.
  • I 2019  forventes omsætningen at blive 600-630 mDKK og EBIT at blive 20-25 mDKK. Forventningerne er påvirket af reducerede omkostninger og afskrivninger samt frasalget af ejerandelen i Mailit AB. Sidstnævnte bidrog i 2018 med godt 31 mDKK til koncernomsætningen og 2,6 mDKK til EBIT.

 

Den samlede årsrapport for 2018 findes i den vedhæftede fil og på vores hjemmeside www.bordinggroup.com.

 

Søborg, d. 25. marts 2019

 

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

  

Hans Therp

Adm. direktør

 

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:

Adm. direktør Hans Therp, tlf. 70 11 50 11

Attachment