Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 1.4.2019 klo 15.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 24.1.2019 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman toiselle säästökaudelle ilmoittautui mukaan noin 120 yhtiön työntekijää.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2019A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.–29.3.2019 eli 8,99 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla 2019A on mahdollista merkitä yhteensä enintään 50 000 Siili Solutions Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2021–31.1.2023. Merkintäaika alkaa kuitenkin vain, mikäli hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri on täyttynyt viimeistään 31.1.2022.

Optio-oikeuksia 2019A on 50 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2019A teoreettinen markkina-arvo on noin 0,44 euroa per optio-oikeus ja yhteensä optio-oikeuksien 2019A teoreettinen markkina-arvo on noin 22 000 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä option binomiaali –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 8,99 euroa, osakkeen merkintähinta 8,99 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 vuotta ja volatiliteetti 28,17 %. Markkina-arvon laskemisessa on markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon se, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi
Puhelin: 0400 447 464, sähköposti: timo.luhtaniemi(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi 

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi