C-RAD och Community Health Network meddelar i dag att avtal tecknats avseende att utrusta tre av deras cancercenter i Indiana, USA, med C-RADs ytskanningslösning genom Catalyst och Sentinel 4DCT.

Community Cancer Center samarbetar med MD Anderson Cancer Network®, ett av MD Anderson Cancer Centers program. Community Health Network är Central Indianas ledande tillhandahållare av kvalitativa vårdtjänster1.

Catalyst HD™ kommer att levereras med en komplett mjukvarukonfiguration, som innehåller moduler för andningsstyrd strålbehandling, patientsetup, patientpositionering och rörelseövervakning. C-RADs SIGRT-lösning möjliggör patientövervakning i realtid under behandlingen, där patientrörelser överstigande en kliniskt bestämd tröskel avbryter strålningen.  

C-RAD Sentinel 4DCT™ är ett användarvänligt laserbaserat optiskt ytskanningssystem med funktionalitet för 4D CT-rekonstruktion och andningsstyrd bildtagning i CT-rum. Lösningen tillhandahåller också referensbilder för patientpositionering.

“Vi är glada att Community Health Network har valt C-RAD som partner för implementeringen av sitt SIGRT-program.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB, “Vi ser att efterfrågan på korrekt patientpositionering fortsätter att öka globalt. C-RAD har med sin värdsledande SIGRT-teknologi en mycket bra erbjudande till kunderna genom en framstående produkt och service av toppklass.”

Ordervärdet uppgår till cirka 11 Mkr och inkluderar leverans av produkter och ett servicekontrakt. Leverans och installation förväntas påbörjas under det andra kvartalet 2019. Projektet ingår i orderingången för det första kvartalet 2019.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 53 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 9:15 CEST.
1 https://www.ecommunity.com/about


Bilaga