Vi inbjuder Cortus aktieägare till visning av vår första kommersiella WoodRoll® i Höganäs torsdagen den 23 maj, kl. 11.00 - 14.00.

För att praktiskt kunna genomföra detta evenemang begränsas antalet inbjudna till max 100 personer. Först till kvarn gäller.

Dagen kommer att bestå av teknisk genomgång och guidat besök i anläggningen där ni träffar Cortus personal för att få svar på de frågor som intresserar er.

Ni anmäler er på https://forms.gle/H7qoZ4Pg3Lf9Gr4GA. Vi behöver ert svar senast den 21 april för att boka det praktiska. Vi bjuder på lättare tilltugg.

Vi återkommer i början på maj med agenda och samlingsplats för starten av vår tillställning.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson                              

VD                 Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se