Salg af EG

København, 3. april 2019 – EG (OMX: AX IV EG Holding III ApS) meddeler i dag, at Axcel, majoritetsejer af EG-koncernen, har indgået aftale om salg af EG, herunder indirekte anparterne i AX IV EG Holding III ApS, for DKK 3,7 mia. til Francisco Partners.

Gennemførelse af salget er blandt andet betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af transaktionen.

Transaktionens gennemførelse vil indebære et skifte af kontrollen over AX IV EG Holding III ApS med de mulige konsekvenser for de af AX IV EG Holding III ApS udstedte obligationer, der fremgår af obligationssvilkårene. De udestående obligationer forventes fuldt indfriet.

 

Vedhæftet fil