Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) utökar ledningsgruppen för att på ett tydligare sätt få med hela organisationen i arbetet med att kommersialisera Apealea och de övriga produktkandidaterna.

Tidigare bestod ledningsgruppen enbart av VD, CFO och den arbetande styrelseordföranden.

Nu ingår följande personer i ledningsgruppen:

Mikael Asp, VD
Anette Sjödin, Chief Business Officer och vice VD
Joakim Lindén, tf Chief Financial Officer
Sven Rohmann, tf Chief Medical Officer (även styrelseledamot)
Nina Heldring, Head of Clinical Development
Maria Nilsson Hagberg, Head of Regulatory Affairs
Dzianis Babrou, Head of Research and Development
Elin Trampe, Head of Supply Chain
Richard Herrmann, Strategic Marketing Director

- Med den här utökningen av ledningsgruppen så får vi direkt access till alla kompetenser som behövs för att möjliggöra en framgångsrik kommersialisering av våra produkter. Dessutom säkerställs ett kompetent, snabbt och transparent beslutsfattande och omedelbar implementation eftersom fler avdelningsansvariga sitter i ledningsgruppen, säger Mikael Asp, VD i Oasmia.

För mer information:
Mikael Asp, VD
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: mikael.asp@oasmia.com

För ytterligare information, maila gärna till: IR@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 april 2019.

 

Bilaga