Ordinær generalforsamling i Schouw & Co.

Aarhus C, DENMARK


Selskabet har i dag afholdt ordinær generalforsamling med ca. 700 deltagere i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C.


Bestyrelsens beretning

Af formandens beretning fremgik det, at Schouw & Co. i 2019 forventer at realisere en omsætning i størrelsesordenen 20 mia. kr. (mod 18,3 mia. kr. i 2018) og et EBITDA i intervallet 1.815-1.975 mio. kr. (mod 1.579 mio. kr. i 2018). Af den forventede fremgang i EBITDA hidrører 205 mio. kr. fra effekten af den nye regnskabsstandard IFRS 16. Bestyrelsens beretning er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning. 


Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering

Årsrapporten for 2018 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbytte på 13 kr. pr. aktie blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.


Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Aktieselskabet Schouw & Co., og bestyrelsens forslag om uændret årligt basishonorar til bestyrelsen på 300.000 kr. for 2019 blev godkendt.
 

Valg til bestyrelsen

Af bestyrelsens medlemmer var Kjeld Johannesen på valg, og efter indstilling fra bestyrelsen blev Kjeld Johannesen genvalgt.
  

Valg af revisor

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
  

Eventuelt

Ingen emner behandlet.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Ankær Thomsen som formand og Jørgen Wisborg som næstformand.
  
  

Aktieselskabet Schouw & Co.
  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil


Attachments
2019-04-11 FBM 05-2019 Referat af generalforsamling