Den 8. maj 2019 åbnes 0,25 pct. stående lån 2022 (ISIN: DK0009923997) med termin 15. november. Statsobligationen forfalder 15. november 2022. Den nye obligation afløser 0,25 pct. stående lån 2020 i den primære lånevifte. Herefter kan staten købe op i 0,25 pct. stående lån 2020.

Åbningssalget vil foregå via MTS Denmarks auktionssystem med statens primary dealere som modparter. Åbningen forudsætter rolige markedsforhold. Der vil på auktionen maksimalt blive solgt 5 mia. kr. nominelt.

Bud vil kunne lægges ind fra kl. 8.00 (CET) på auktionsdagen og indtil kl. 10.15. Herefter fastsættes skæringskurs hurtigst muligt og senest inden for 10 minutter. Bud på skæringskursen eller derover tilgodeses til skæ-ringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tildelt statspapirer efter pro-rata.

Lånevilkår er offentliggjort på www.statsgaeld.dk under "Investor relations".

VÆRDIPAPIRUDLÅN
0,25 pct. stående lån 2022 vil indgå i statens værdipapirudlånsordning fra den 8. maj 2019.

UDSKIFTNING AF DET 5-ÅRIGE LÅNEVIFTEPAPIR
Efter åbningen af den nye 2-årige obligation bliver 1,75 pct. 2025 det nye 5-årige låneviftepapir. Herefter kan staten købe op i 1,50 pct. stående lån 2023.

YDERLIGERE INFORMATION
Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til Lars Mayland Niel-sen, telefon 3363 6712.

Vedhæftet fil