KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  12.4.2019 kl. 9:30

Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen – BlackRock, Inc:s ägarandel i Konecranes

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 11 april 2019 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc:s ägarandel i aktier och röster har underskridit 5 procent.

Den 10 april 2019 uppgick BlackRock, Inc:s innehav genom aktier till 4,98 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc:s andel:

 % av aktier och röster (A)% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)Summan av %-andelarna (A+B)Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds4,98%1,08%6,06%78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan5,00%1,43%6,43% 


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kodAntal aktier och rösterAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster%-andel av aktier och röster
 Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009005870 3 934 395 4,98%
SUMMA A 3 934 395 4,98%B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrumentFörfallodagLösendagLeveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)Antal aktier och röster%-andel av aktier och röster
Securities LentN/AN/AAktieleverans852 6521,08%
      
SUMMA B   852 6521,08%

KONECRANES ABP

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050


Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3,16 miljarder euro. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com