Vincit Oyj

Yhtiötiedote 18.4.2019 kello 9.30


Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019

Vincitin liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 12,0 (Q1/2018: 10,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 1,1 miljoonaa euroa eli 10,3 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 12,1 %.

Katsauskauden oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 10,6 % (9,8 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 457 (398).

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat:

  • Teimme merkittävän yhteistyösopimuksen suomalaisen FinTech-yrityksen Holvi Payment Services Oy:n kanssa.
  • Ostimme ohjelmistokehitykseen erikoistuneen oululaisen LeanCraft Innovations Oy:n koko osakekannan.
  • Solmimme kolmivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa, jossa Vincit toimii säätiön digitaalisen palvelukehityksen pääyhteistyökumppanina.
  • Allekirjoitimme VincitEAM:in toimitus- ja ylläpitosopimuksen Kemijoki Oy:n kanssa. Tilaus koskee Kemijoki Oy:n omaisuudenhallintajärjestelmän toimitusta sisältäen vesivoimalaitosten kunnossapidon ja materiaalinhallinnan toiminnanohjauksen ominaisuudet. Sopimuksen kesto on 10 vuotta.
  • Päivitimme strategiamme: terävöitämme sisäisiä prosessejamme, luomme uusia liiketoiminta-alueita sekä kehitämme palvelutarjoamaamme asiakaslähtöisesti ja teemme merkittäviä panostuksia strategisiin asiakkuuksiin.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: "Olemme tunnistaneet markkinassa pelkoja, jotka hidastavat maailman kehittymistä kohti parempaa. Tätä tematiikkaa olemme pallotelleet myös omassa strategiatyössämme. Strategiamme on nyt kirkas. Se antaa meille eväät terävöittää osaamisemme ja asiakasarvomme huippukuntoon. Uskomme, että palvelutarjoamamme vastaa niin asiakkaidemme tarpeisiin kuin kysyntään yleisestikin, ja vie meitä yhdessä kohti tervettä kasvua.

Olen erittäin innostunut ryhdikkäästi käynnistyneestä vuodesta. Merkit viittaavat nyt siihen, että meillä erinomaiset edellytykset auttaa tunnistamiamme globaalisti relevantteja asiakkaita tekemään entistäkin arvokkaampaa työtä. Se luo hyvät edellytykset maailmalle, jossa huominen ei pelota.”

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi