Press release
Malmö, 25 april, 2019

Acarix publicerar årsredovisningen för 2018

Idag, torsdagen den 25 april, publicerar Acarix sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.acarix.com.

Årsredovisningen finns även bifogad i pressreleasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd
E-mail per.persson@acarix.com
Telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North in Stockholm.
Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Acarix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.00 CET.

 

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets certifierade rådgivare.
För mer information besök www.acarix.com.