För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO LIDDS, +46 (0)737 07 09 22, monica.wallter@liddspharma.com