PRESSMEDDELANDE

26 april 2019

Saniona (OMX: SANION), ett bioteknikföretag med inriktning mot CNS och ätstörningar, tillkännagav idag att dess valberedning bestående av Søren Skjærbæk utsedd av Jørgen Drejer, John Haurum utsedd av Thomas Feldthus och J. Donald deBethizy, Sanionas styrelseordförande, har föreslagit Edward C. Saltzman till ny styrelseledamot. Bolagets aktieägare kommer att besluta om denna nominering vid årsstämman den 29 maj 2019. Kallelse till årsstämman kommer att utfärdas genom ett separat pressmeddelande.

”Vi är mycket glada över att nominera Ed Saltzman till ny styrelseledamot", säger Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy. "Eds omfattande strategiska och kommersiella erfarenhet från snabbt växande bioteknikföretag är ett utmärkt tillägg till vår styrelse när vi fortsätter utveckla Sanionas pipeline av innovativa läkemedelskandidater. Tillsättningen adderar till befintlig kompetens hos vår sedan tidigare välrenommerade styrelse när den leder Saniona mot fortsatt tillväxt och framgång."

Edward C. Saltzman, född 1955, är arbetande styrelseordförande för Cello Health BioConsulting (CHBC), tidigare Defined Health, efter att ha lett försäljningen av Defined Health till Cello Health under 2017. CHBC är en ledande strategisk affärutvecklingskonsultfirma som biträder ledande befattningshavare rörande pharma, biotech och investeringar. Edward C. Saltzman besitter omfattande kunskap om läkemedels- och biotechbranscherna som vunnits genom Defined Health’s mer än 25 åriga biträde till pharma, biotech, specialty pharma och investerare. Baserat på sin breda och djupa erfarenhet bistår han CHBC’s seniora projektledare som arbetar med kunder inom flera terapiområden. Edward C. Saltzman är en välrenommerad och eftertraktad talare avseende branschspecifika frågor och är vitt erkänd som en ”early spotter” av nyckeltrender som utvecklas till att ha stor inverkan på life sciencebranschen, särskilt i förhållande till licensieringar och affärsutveckling.

Edward C. Saltzman tidigare erfarenhet inkluderar positioner vid Ayerst Laboratories unit of American Home Products, där han var ansvarig för utvärdering och forecasting av substanser som övervägdes för utlicensiering, samt positioner vid FIND/SVP, där han ansvarade för Healthcare Information Center.

Övriga pågående uppdrag: Edward C. Saltzman agerar som Venture Advisor till Israel Biotech Fund och är styrelseledamot i Vidac Pharma.

Kallelse till årsstämman den 29 maj 2019 kommer att utfärdas genom ett separat pressmeddelande och kommer att bli tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Søren Skjærbæk, valberedningens ordförande, mobil: +45 2622 3464, e-post: ss@ursuslaw.dk

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet och ätstörningar. Bolaget har fem program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på: www.saniona.com.

Bilaga