C-RAD, som tillhandahåller högteknologiska lösningar som säkerställer exceptionellt hög precision, säkerhet och effektivitet inom avancerad strålterapi, och OPASCA, ledaren inom innovativa lösningar för patientsäkerhet och system för resurshantering av arbetsflöden inom strålterapi, tillkännager i dag ett samarbetsavtal för att ta strålbehandlingsavdelningarna till nästa nivå vad gäller säkerhet och noggrannhet med en lösning som kombinerar C-RAD och OPASCAs produkter.   

Enligt avtalet kommer OPASCA att tillverka sin patientvalideringslösning åt C-RAD, som kommer att sälja den på utvalda marknader under namnet cPatientTM. Marknaderna inkluderar USA, Kina, Norden och DACH-regionen samt ytterligare några europeiska länder och Australien.

Att säkerställa korrekt identifiering av patienterna inför strålbehandling är en växande angelägenhet för sjukhusen. Ett ökande antal patienter, dynamiska kliniska arbetsflöden och hög arbetsbelastning hos personalen kan leda till misstag där strålbehandling genomförs på fel patient. Biometrisk patientvalidering är en enkel metod för att förbättra processen.   

Teknologin bakom cPatientTM är en kamerabaserad lösning för patientidentifiering baserad på biometriska anletsdrag. Produkten är helt integrerad med C-RADs c4D-mjukvaruplattform för att säkerställa en förhöjd användarupplevelse.

C-RADs CatalystTM erbjuder en komplett Surface Image Guided Radiation Therapy (SIGRT) -lösning för uppkopplad patientbevakning före och under behandlingen för att säkerställa bästa möjliga resultat av behandlingen utan oönskad dosleverans.

 “C-RAD och OPASCA har olika specialiteter men ett gemensamt mål: att bidra till att fler cancerpatienter botas och att förbättra deras livskvalitet. Genom integrationen av cPatientÔ kan C-RAD förstärka sitt värdeerbjudande och tillhandahålla en mer omfattande lösning till sina kunder.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Både C-RADs och OPASCAs användare kommer att ha möjlighet att dra nytta av fördelarna med integrationen och den förbättrade interoperabiliteten för att effektivt implementera avancerade kliniska metoder samtidigt som man förstärker patientsäkerheten. Alexej Swerdlow, VD på PASCA utvecklar: “Genom att bidra med vår expertis till cPatientTM kan vi förse kunderna med sofistikerade men operationellt enkla arbetsflöden som sömlöst kopplar samman strålbehandlingsmiljön samtidigt som man kan minska antalet nödvändiga hårdvarukomponenter.”

Tim Thurn tillägger: “C-RAD erbjuder cPatientTM som en uppgradering till existerande kunder och som en kombinerad lösning tillsammans med C-RADs SIGRT-produkter till nya kunder.“

About OPASCA

OPASCA is the leader in innovative patient safety and workflow management solutions for radiotherapy. High-end products developed together with professionals for professionals are installed in leading radiotherapy centers and help to improve lives of many patients.

OPASCA is dedicated to change radiotherapy processes by making them efficient, smooth and safer to create a positive healing environment where clinicians dedicate time on what matters most to their patients.

More information is available at: www.opasca.com

Om C-RAD
C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 55 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com
För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Bilaga